Svarbu
Statinyje, kur nustatyti atitinkami gaisrinės saugos reikalavimai privaloma sumontuoti ugniai atsparias duris, kad būtų apribotas ugnies plitimas gaisro atveju. Tad atsparumas ugniai – vienas iš svarbiausių durims keliamų saugumo reikalavimų.
Priešgaisrinės durys turi būti išbandytos pagal LST EN 1634-1 bandymų standartą. Išbandytos durys klasifikuojamos remiantis LST EN 13501-2 standarto reikalavimais. Priešgaisrinių durų atsparumas ugniai, vadovaujantis prieš tai minėtu klasifikavimo standartu, nusako durų gebėjimą gaisro metu tam tikrą laiką išlaikyti vientisumą (sandarumą) – E, izoliacines savybes – I1, I2, spinduliavimą, kai durų izoliacinės savybės priklauso nuo spinduliavimu perduodamos šilumos – W, padeda užsidaryti durims su savaiminio užsidarymo mechanizmais – C0, C1, C2, C3, C4, C5.
Gebos išlaikyti funkcionalumą laikas (minutėmis) yra išreiškiamas vienu iš šių skaičių: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. Pvz.: priešgaisrinės durys, kurios atsparumo ugniai bandymo metu išlaiko vientisumą (sandarumą) - 70 minučių ir izoliacines savybes pagal I1 – 57 minutes,o pagal I2 - 63 minutes, bus priskiriamos EI145 / EI260 klasei.

E – vientisumas (sandarumas)
Vientisumas yra gebėjimas neleisti liepsnai ir karštoms dujoms prasiskverbti į gaisro neveikiamą pusę. Ir liepsnos ir karštos išmetamosios dujos gali sukelti gaisrą arba gretimo išorinio paviršiaus medžiagos degimą. Atsparumo ugniai bandymo metu vientisumo vertinimai paprastai atliekami pagal tris kriterijus:
- Plyšiai ir angos atsirandančios liepsnos neveikiamoje pusėje;
- Medvilninio tampono uždegimas;
- Išsilaikomasis liepsnojimas liepsnos neveikiamoje pusėje (> 10 s.)

Šilumos izoliacija I
Šilumos izoliacija yra gebėjimas apsaugoti nuo per didelio šilumos kiekio perdavimo iš gaisro pusės į gaisro neveikiamą pusę. Šilumos perdavimas turi būti apribotas tiek, kad išorinė durų pusė nuo šilumos kiekio, perduodamo per duris iš gaisro zonos, neužsidegtų ir apsaugotų šalia esančius žmones.
I – šiluminis izoliavimas įvertinamas pagal ribojamą viduti­nį temperatūros padidėjimą neveikiamoje pusėje (daugiau kaip 140 °C nuo pradinės temperatūros) ir didžiausią temperatūros padidėjimą bet kuriame taške (daugiau kaip 180 °C).
Šilumos izoliacijos klasifikacijai taikomai indeksai 1 ir 2:
- Šilumos izoliacija I1
Vidutinis durų sąvaros neveikiamojo paviršiaus temperatūros didėjimas turi būti ribojamas 140 oC aukščiau pradinės vidutinės temperatūros, o didžiausias temperatūros padidėjimas bet kuriame durų savaros taške ribojamas 180 oC. Neatsižvelgiama į temperatūros matavimus 25 mm atstumu nuo matomos durų sąvaros dalies kraštinės linijos. Temperatūros padidėjimas bet kuriame durų rėmo taške turi būti ribojamas 180 oC, matuojant 100 mm atstumu nuo matomo durų sąvaros krašto, jei rėmas yra platesnis kaip 100 mm, kitaip temperatūra turi būti matuojama durų rėmo krašte.
- Šilumos izoliacija I2
Vidutinis durų sąvaros neveikiamojo paviršiaus temperatūros didėjimas turi būti ribojamas 140 oC aukščiau pradinės vidutinės temperatūros, o didžiausias temperatūros padidėjimas bet kuriame durų savaros taške ribojamas 180 oC.  Neatsižvelgiama į temperatūros matavimus 100 mm atstumu nuo matomos durų sąvaros dalies kraštinės linijos. Temperatūros padidėjimas bet kuriame durų rėmo taške turi būti ribojamas 360 oC, matuojant 100 mm atstumu nuo matomo durų sąvaros krašto, jei rėmas yra platesnis kaip 100 mm, kitaip temperatūra turi būti matuojama durų rėmo krašte.

Pripažinimas
Atitikties užtikrinimas apima ugnies plitimo ir durų standartų atitikimą. Priešgaisrinėmis pripažintos durys žymimos specialiu CE ženklu. Durų tipo sertifikavimas yra pasirenkamas, jį pildo durų gamintojas. Sandarumo patvirtinimą tikrina vietinės institucijos gamintojo prašymu ir teikia atskirus sertifikatus kiekvienam produktui. Tipo patvirtinimas ir ugnies atsparumo klasė turi būti aiškiai nurodyti ant konstrukcijos rėmo.
Išimtiniais atvejais (renovuojant senus pastatus, esant didelėms specialioms konstrukcijoms arba durims), priežiūros pareigūnas gali priimti sprendimą pagal atskirą atvejį, naudodamasis paskirtos institucijos pastabomis, įvertinti tinkamumą tipo patvirtinimo sprendimams. Šiuo atveju pastatas tvirtinamas bendradarbiaujant su statytoju ir šilumos izoliacija pasižyminčių dalių gamintoju.

Ženklinimas
Priešgaisrinės durys privalo būti ženklinamos etiketėmis pagal patvirtintą klasifikaciją.
Etiketėje turi būti nurodyta:
-          Atsparumo ugniai klasė;
-          Pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas ir sertifikato numeris;
-          Gamintojo pavadinimas;
-          Gamybos metai.
Tipo patvirtinimo sprendimas nesusijęs su gamintojo ženklu, turi būti ženklinamas atskirai ir jame nurodyta:
-          Atsparumo ugniai klasė;
-          Gamintojo pavadinimas;
-          Gamybos metai. 
Numeriai turi būti surašyti ant metalo plokštelės, minimalus dydis 25 mm x 55 mm ir 0,5 mm (storio), kuri tvirtinama prie visų varčių ir durų staktų nuolatinėje ir gerai matomoje vietoje.
Slankiojančių durų žymėjimas pritvirtinamas prie kiekvienų durų varčios ir slankiojančios sistemos mechanizme (-uose) maždaug 1,5 m virš slenksčio.
Ugniai atsparios stiklo pertvaros ženklinimos prie lango rėmo iš vienos pusės ir ant kiekvienos atskiros konstrukcijos dalies. Tokiu atveju pertvaros durys turi būti įrengtos atskirai.

Uždarymo įtaisas
Durys, kurios sudaro nuo gaisro atskiriančių elementų dalį, turi būti savaime užsidarančios kilus gaisrui.
Durys yra uždaromos uždarymo įrenginiais po kiekvieno atidarymo arba tik tada, kai kyla gaisras. Uždaromieji įrenginiai, veikiantys tik kilus gaisrui, normaliai turi laikyti atidarytas duris arba sudaryti galimybę jas varstyti. Kilus gaisrui, jie turi užtikrinti patikimą durų uždarymą net tada, kai nutrūksta elektros energijos tiekimas. Įrenginiai gali būti su papildomu atidarymo įtaisu.
Ugnis turi būti sulaikoma uždarymo mechanizmu, atitinkančiu gamintojo duomenis ir durų naudojimo vietoje reikalingas charakteristikas, tokias kaip plotis ir svoris, kad būtų visiškai užtikrintas durų sandarumas. Durų uždarymo mechanizmas negali būti reguliuojamas taip, kad durys būtų užrakintos atidarytoje padėtyje.
Kasdien varstomų dvivėrių durų, kurios atsidaro į vieną pusę, durų uždarymo mechanizmas turi būti įtaisomas ant durų varčios, aktyvioje pusėje.
Uždarymo įtaisas nėra būtinas butų durims, priešgaisrinėms durims, įtaisytoms sienose, skiriančiose gyvenamas patalpas (pavyzdžiui, gyvenamųjų kambarių durys) ir normalaus naudojimo rakinamoms durims, skirtoms užtikrinti sklandžią techninę priežiūrą.
Jei erdvės naudojimas reikalauja nuolat laikyti duris atidarytas, durų uždarymo mechanizmas turi būti įrengtas taip, kad gaisro atveju durys automatiškai užsidarytų.